Sık Sorulan Sorular
Bursa Teknik Üniversitesi’ne kayıt yaptırırsam hazırlık eğitimi almak zorunda mıyım?
Bursa Teknik Üniversitesi'nde kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim zorunluluğu olan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimizin bölümlerinde eğitimlerine başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamaları ya da hazırlık eğitiminden muaf olma koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler lisans eğitimlerine başlamadan önce hazırlık eğitimi almak zorundadırlar.
Bursa Teknik Üniversitesi’nde hazırlık eğitimi nerede verilmektedir?
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde verilmektedir.
İngilizce Hazırlık Sınıfı hakkında genel bilgi alabilir miyim?
Web sitemizde yer alan ilgili sayfadan bilgi alabilirsiniz. Gitmek için tıklayınız.
Hazırlık sınıfı öğretim süresi ne kadardır?
Hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıl ve 4 çeyrekten oluşmaktadır. Her çeyrek, 7 hafta ders + 1 hafta sınav olmak üzere, 8 haftadan oluşur.
Hazırlık sınıfı seviye grupları nelerdir?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programı öğrencileri için:


a) B1+ Seviyesi
b) B2 Seviyesi
c) B2+ Seviyesi
d) C1 Seviyesi

Diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans programı öğrencileri için:


a) A2 Seviyesi
b) B1 Seviyesi
c) B1+ Seviyesi
d) B2 Seviyesi

Öğretim materyalleri hakkında genel bilgi alabilir miyim?
BTÜ hazırlık programlarında kullanılan materyaller, dilsel ve sosyal gereksinimler doğrultusunda ilgi ve motivasyonu güdüleyici şekilde hazırlanmaktadır. Ders materyallerimiz, iletişimsel yaklaşım odaklı olup, bütün dil becerilerinin birlikte kullanılarak geliştirilmesine yöneliktir. Derslerimiz akıcılığı geliştirmekte, dil bilgisel kazanımları güçlendirmekte ve kelime dağarcığını genişletmektedir. Derslerimiz ölçülebilir gelişimle birlikte hissedilebilir başarı duygusunu birlikte sunmaktadır. Materyaller, sözel pratik, süreli aktiviteler, performans ölçümü gibi hedeflerle bireysel motivasyonu inşa etmektedir. Her öğrenme seviyesinde tutarlı ve yapılandırılmış bir çalışma sistemi uygulanmaktadır. Materyaller ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız
Hazırlık Sınıfında Hangi Seviyeden Eğitime Başlayacağım?
Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin öğrenim görecekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek amacıyla Seviye Tespit Sınavı yapılır. Seviye Tespit Sınavı, dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama bölümlerini içeren çoktan seçmeli bir sınav ve konuşma sınavı içeren iki ayrı oturumdan oluşmaktadır. Bu sınav sonucuna göre, öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Muafiyet ve seviye belirleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız
Hazırlık sınıflarında haftada kaç saat ders verilmektedir?
Tekrar grupları haricinde, A2, B1, B1+, B2, B2+ ve C1 seviyeleri için haftada 23 saat yüz yüze ders verilir. Yüz yüze derslerle birlikte öğrencilerin aynı zamanda BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenme Ortamında (LEARN) da tamamlamaları gereken asenkron etkinlikler mevcuttur.
Hazırlık sınıflarında hangi dersler verilmektedir?
İngilizce Hazırlık Sınıfı gruplarına ait dersler, seviyelerine göre öğrencilerin yabancı dil dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde geliştirme fırsatı bulabilecekleri şekilde verilir. Ayrıca sınıf dışı ödev ve proje çalışmaları yürütülmektedir.
Derslere devam zorunluluğum var mı?
Evet. Her çeyrekte toplam ders saati üzerinden en az %85 oranında yüz yüze derslere devam şartı aranır. Devamsızlık bilgileri sadece içinde bulunulan çeyrek için geçerlidir ve her çeyrek başında sıfırlanır.
Öğrencinin kaç saat devam zorunluluğu olduğunu saptamak için söz konusu çeyrekte tatil gününe denk gelmeyen, yani işlenen ders saati baz alınmaktadır. Örneğin, bir çeyrekte 168 ders saati yapıldıysa öğrencinin o çeyrekte 25 saat devamsızlık hakkı vardır. Ancak resmi tatil, kar tatili vb. gibi tatiller olduğunda ders yapılamayan ders saatleri o çeyreğe ait toplam ders saatinden düşülür ve sonrasında % 85 devam oranı hesaplaması yapılır. Örneğin resmi takvime göre 168 ders saati öngörülen bir çeyrekte çeşitli sebepler ve hava muhalefetinden ötürü üç iş gününün beklenmedik şekilde resmi olarak tatil edildiğini varsayarsak, bu çeyreğe ait 168-(3x5)=153 ders saati olduğunu buluruz. Öğrenci bu çeyrekte en fazla 22 saat devamsızlık yapabilecektir.
Hazırlık sınıfı ders kitaplarını nereden temin edebilirim?
Güz Yarıyılı başında Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Eğitim Binasında ders kitaplarını edinmenizi kolaylaştırmak için yayınevlerine ait tanıtım ve satış masaları kurulmaktadır. Ders kitaplarınızı buradan ya da yayınevlerinin kendi satış ofislerinden temin edebilirsiniz.
Ders kitaplarının bandrolsüz kopyalarını veya fotokopilerini kullanabilir miyim?
“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi kitaplar kullanılması kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların kullanılması sonucunda doğacak her türlü sorumluluktan öğrenciler bireysel olarak kendileri sorumludur.
Devam - Devamsızlık bilgilerimi nereden öğrenebilirim?
Devam - devamsızlık bilgilerine öğrenci otomasyon sisteminden ulaşabilirsiniz. Gitmek için tıklayınız.
Yıl içi değerlendirmeler toplamı 70’in üstünde, ama devamsızlık süresini aştım. Seviye tekrarı yapmam gerekir mi?
Devamsızlık süresini aşan öğrenciler yıl içi not ortalamasına bakılmaksızın aynı seviyeyi tekrar ederler.
Dönem içi sınavlar ve değerlendirme sistemi hakkında genel bilgi alabilir miyim?
Yüksekokulumuzda dört çeyrek boyunca öğrenciler, sol taraftaki ana menüde Öğrenci / Ölçme-Değerlendirme Tablosu bölümünde belirtilmiş olan sınavlara girerler. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için sınav ve ödevlerden en az yüz üzerinden yetmiş puan ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Bir çeyreğin başarı ile tamamlanabilmesi için; çeyrek içerisinde uygulanan ara sınav, ödev, proje, sunum ve çeyrek sonu sınav ortalamasının yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri olması gerekmektedir. Devam oranı yüzde 85’in altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
Derslerin değerlendirme ağırlıkları nasıldır?
İngilizce Hazırlık Sınıfı güncel ölçme değerlendirme tablosuna ulaşmak için tıklayınız.
Sınav ve diğer değerlendirmelerle ilgili dikkat etmem gereken şeyler var mı?
-Sınavlar, sınav takviminde ilan edilen saatte başlar. Sınav takvimi sınıf panolarında ve web sitesinde duyurulacaktır.
-Sınav saatinden önce sınav salonunda hazır bulunulması gerekmektedir.
-Sınavlara öğrenci kimliği olmadan girilemez.
-Öğrenci, sınav yoklama listesine imza atmalıdır.
-Sınavdan önce cep telefonları kapalı bir şeklide sınav görevlisine teslim edilir, sınavdan çıkarken öğrenci telefonunu geri alabilir.
-‘Dinleme’ sınavları sırasında sesli kayıt yürütüldüğünden geç kalanların sınava girmesine izin verilmez.
“İntihal” ne demek? Bu konuya neden özen göstermem gerekiyor?
“İntihal” (aşırma), başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşünüz gibi sunmaktır. İntihal ciddi bir akademik suçtur.
Sınav, ödev, proje ve sunumlarda kopya çekmek ya da referans göstermeden kaynağın tamamını ya da bir kısmının kullanılması durumunda değerlendirme sonucu ‘sıfır’ olacaktır. Üniversitemizce kullanılan “Turnitin” programıyla öğrencilerimizin ödev, proje ve sunumlarında kullandıkları içerikler herhangi bir intihal olasılığına karşı kontrol edilmektedir.
Sınav sonuçları beklediğim gibi gelmezse ne yapabilirim?
Öğrenci sınav notuna dilekçe yazarak itiraz edebilir. İtirazın yapılabilmesi için sınav açıklama tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Web sayfamızda bulunan dilekçe örneği ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurulabilir. İtirazda bulunulan sınavlar Maddi Hata İnceleme Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilerek itirazda bulunan öğrenciler yeni sınav notu hakkında bilgilendirilir.
Dilekçe ile okul müdürlüğüne başvurmak istiyorum. Mevcut başvuru formlarına ve dilekçe örneklerine nereden ulaşabilirim?
Tüm ihtiyacınız olan başvuru form ve dilekçe örneklerine BTÜ YDYO web sitemizdeki ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz. Gitmek için tıklayınız.
İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda bölümüme geçebilmem için başarı ölçütü nedir?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programı öğrencileri için:


-İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda öğrencilerimizin başarılı sayılabilmeleri için C1 seviyesini başarıyla tamamlamaları gerekir.
-İkinci bir yol ise B2+ seviyesini başarıyla bitirdikten sonra girebilecekleri BTÜYDS’den* 70 puan almaktır.
-Üçüncü yol ise ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL sınavlarından 65 puan ve üstü veya eşdeğerliliği Senato tarafından kabul edilen sınavlardan asgari 65 puan karşılığı bir puan alanlar da başarılı kabul edilirler. ÖSYM'nin eşdeğerlik bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans programı öğrencileri için:


-İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda öğrencilerimizin başarılı sayılabilmeleri için B2 seviyesini başarıyla tamamlamaları gerekir.
-İkinci bir yol ise B1+ seviyesini başarıyla bitirdikten sonra girebilecekleri BTÜYDS’den* 70 puan almaktır.
-Üçüncü yol ise ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL sınavlarından 65 puan ve üstü veya eşdeğerliliği Senato tarafından kabul edilen sınavlardan asgari 65 puan karşılığı bir puan alanlar da başarılı kabul edilirler. ÖSYM'nin eşdeğerlik bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
* İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programı öğrencilerine ve diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans programı öğrencilerine farklı seviyelerde BTÜYDS uygulanır.

Öğretim yılı bitmeden bölümümün gerektirdiği hazırlık sınıfı seviyesini başarı ile tamamladım. Bölümüme geçmek için sene sonunu beklemeli miyim?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programı öğrencileri için:


Öğrenci, ilk veya ikinci çeyrek sonunda en üst seviye olan C1 seviyesini başarı ile tamamlarsa, ikinci yarıyılda bölümüne geçebilir, bölüm dersleri alabilir. 3. çeyrek sonunda C1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bölüm derslerini almak için yeni öğretim yılını beklerler.

Diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans programı öğrencileri için:


Öğrenci, ilk veya ikinci çeyrek sonunda en üst seviye olan B2 seviyesini başarı ile tamamlarsa, ikinci yarıyılda bölümüne geçebilir, bölüm dersleri alabilir. 3. çeyrek sonunda B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bölüm derslerini almak için yeni öğretim yılını beklerler.
İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda başarılı olamazsam tekrar eğitim alabilir miyim?
İngilizce Hazırlık Sınıfı'na katılan öğrenciler başarılı olamamaları durumunda, tekrar hazırlık eğitimi alamazlar. Bu öğrenciler kayıtlı-beklemeli statüde kendi imkânları ile yabancı dillerini geliştirerek yeterlilik sınavlarına hazırlanırlar veya başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe eğitim veren başka bir programa/üniversiteye yerleştirilirler.
Eğitim süresince istek, öneri ve şikayetlerimi sizlerle nasıl paylaşabilirim?
Eğitiminiz süresince her zaman öğretim görevlilerimizden veya müdür yardımcılarından doğrudan randevu talep ederek yüz yüze görüşebilirsiniz. İstek ve şikayetleriniz için 217-C No’lu Ofiste bulunan Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Birimi ile şahsen veya telefonla iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz öneri ve düşüncelerinizi ogrenci.ydyo@btu.edu.tr e-posta adresi vasıtasıyla bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Eğitim Binası 2. ve 3. Kat Koridorlarımızda bulunan dilek kutularına isminizi yazarak veya yazmadan istek, öneri ve şikayetlerinizi belirten yazılarınızı atabilirsiniz.