Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARIOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 211
Yabancı Dilde Kelime Öğretimi
Y. Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Y. Dil Eğitiminde Edebi Metin Kullanımı
Uygulamalı Dilbilim

300 36 56
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
300 33 60
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Yüksekokul Müdürü)

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Selin DÜRER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 117
İngiliz Dili Eğitimi
Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi
İkinci Dil Edinimi
Kültürlerarası Çalışmalar

300 33 61
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Bahattin ASLAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 210-A
Çeviri ve Kültürel Çalışmalar
Dil Sosyolojisi
Dil Öğretimi
Dilbilim

300 37 85
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Tuğba KARADENİZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223-B
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
Etik
İnsan Felsefesi
Dil Felsefesi

300 33 88
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Mustafa ÇOBAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 224-A
Dil Politikaları ve Planlama
Ölçme ve Değerlendirme
Derlem Dilbilim
Yabancı Dil Eğitimi Program Değerlendirme

300 36 49
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dr. Meral ÖZTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 224-D
Uzaktan Eğitimde Tasarım ve Yönetim
Uzaktan Eğitimde Materyal Geliştirme
Yabancı Dil Öğretimi
Özel Eğitim

300 36 50
Yabancı Diller Yüksekokulu
808 11 66
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Müdür)

Öğr. Gör. Dr. Melek KAYMAZ MERT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 318
Yetişkinlere İngilizce Öğretimi
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Türk Siyasi Tarihi
Siyasal Düşünce Tarihi

300 36 45
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dr. Baya MARAF

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 317
Dil Politikası ve Planlama
İngilizce Eğitimi
Toplumdilbilim
Söylem Analizi

300 37 69
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dr. Özgü ŞEKER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223-C
Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat
Okuma ve Yazma Becerisi
Edebiyat, Söylem ve Dil İlişkisi
İngiliz Dili ve Edebiyatı

300 35 82
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Abdurrahman KUTLUAY

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 234-D
Gramer Öğretimi
Yazma Öğretimi
Okuma Öğretimi
Ölçme Değerlendirme
300 33 76
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Aydın FIRAT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 233-E
Çeviri ve Kültürel Çalışmalar
Çocukların Yabancı Dil Öğrenimine karşı tutumları
Özel Amaçlı İngilizce
Metinlerarasılık
300 33 75
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Hasan Cem ÖZEMRE

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 213
Genç Erişkinler İçin İngilizce Eğitimi
İngilizce Materyal Hazırlama
Erişkinler İçin İngilizce Eğitimi
Dil Becerilerilerinin Entegre Öğretimi

300 33 82
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Özlem YAHYAOĞLU YARDIM

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
İngilizce Materyal Hazırlama
Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar
Yabancı Dil olarak İngilizce Eğitimi 
300 33 85
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Rıza BATIR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 234-D
Dil bilgisi Öğretimi
Kültürel Adaptasyon
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Kültürlerarası ÇalışmalarKültürel AdaptasyonDil bilgisi Öğretim
300 33 87
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Miranda KARJAGDIU ÇOLAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223 B
Müfredat Geliştirme
Uluslararası Proje Yönetimi
Mesleki Gelişim
Understanding by Design
300 33 71
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Aytül KANAT TUTUŞAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223-C
Drama ile İngilizce Öğretimi
Test ve Değerlendirme 
Özel Amaçlı İngilizce 
Mesleki Gelişim
300 33 78
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sidal GEREZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 233-E
İngilizce Konuşma Becerileri
Çizgi Romanlar ve Okuma Becerileri
Cinsiyet Çalışmaları 
İngiliz Dili ve Edebiyatı
300 36 15
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Hasan Hüseyin ŞAHİN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 210-A
Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi
Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme
Yabancı Dilde Metodoloji ve Strateji Eğitimi
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

300 33 83
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dilah YAVUZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
Materyal Geliştirme
Değerlendirme
Çocuklara Yabancı Dil öğretimi
İngilizce Dil Öğretimi 
300 33 80
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Pınar CEYLAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 317
Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi
Müfredat Geliştirme 
Kültürlerarası İletişim 
300 33 86
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Kader MUTLU (Ücretsiz İzinli)

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 224-B
Basın Metinleri Çevirisi
İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretimi
Yeniden Çeviri
Edebi Çeviri
300 33 73
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Figen TOPRAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 318
Kültürel Çalışmalar
Ölçme- Değerlendirme
Drama ile İngilizce Öğretimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
300 33 84
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Seda MERTER ATAYGÜL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223 B
Materyal Geliştirme
Çoklu Zeka
Kelime Öğretimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi
808 10 07
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Magdalena Maria KESKİN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223-B
ELT
kurs planlama
öğretmen gelişimi
ESP

300 36 46
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Elvan ŞENTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223-C
Çocuklara İngilizce Öğretimi
Özel Amaçlı İngilizce
Mesleki Gelişim
​Sınav Hazırlama ve Değerlendirme
300 33 70
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZEMRE

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 223-B
Yazılı Çeviri
Ders Programı Hazırlamak
Özel Amaçlı İngilizce
İngiliz Dili Eğitimi
808 11 31
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Leyla DENİZ ERTAŞOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
Kültürel adaptasyon
İkinci dil olarak Türkçe
Yabancı diller
Kültürel çalışmalar

300 33 74
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Caner GÜREL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 318
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yabancı Dil Öğretiminde BİT Kullanımı
Modern/ Post-Modern İngiliz Romanı
Edebiyatta Transhümanizm ve Posthümanizm

300 33 67
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Kubilay KAZANCI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
Eğitimde İkinci Nesil İnternet Araçları
21. yy Becerileri
İşbirlikçi Öğrenme
E-Öğrenme Teknolojileri

300 37 72
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Ayşe VATANSEVER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 214
Görev Temelli Dil Öğretimi
Flipped Öğrenme
Öğrenci Bağlılığı
Model Birleşmiş Milletler

300 33 57
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Özlem CENGİZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 213
Yansıtıcı Öğretim
Öğretmen Eğitimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi
Öğretim Teknikleri

300 37 18
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Merve YILMAZER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 213
İkinci Dil Edinimi
Yabancı Dilde Kelime Öğretimi
Dilde öğrenci algı, inanç ve tutumları
İngilizce Dil Öğretimi

300 33 79
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Cansu KIVRAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 213
Yabancı Diller Eğitimi
Yabancı Dilde Kelime Öğretimi
İngilizce Dil Öğretimi
Ölçme ve Değerlendirme

808 10 21
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Özge ÇALIŞKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 224-B
İngilizce Dil Öğretimi
Söylem Analizi
Ölçme ve Değerlendirme
Portfolio Analizi

300 34 60
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Eda Nur ÖZCAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
Materyal Değerlendirme
Kültürlerarası İletişim
Eleştirel Pedagoji
Ölçme ve Değerlendirme

300 36 66
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Ahmet Cihat YAVUZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
Farklılaştırılmış Öğretim
Öğretim Dili Olarak İngilizce
Öğretmen Eğitimi
İkinci dil Edinimi

300 33 63
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Emre EKİNCİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
İngilizce Dil Öğretimi
İkinci Dil Edinimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
Özel Amaçlı İngilizce

300 33 68
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Pınar KETANCI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 234-D
İngilizce Dil Öğretimi
Küçük Çocuklara İngilizce Öğretimi
Yab Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Görev Temelli Dil Öğretimi

808 10 53
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Hossein TURNER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 220
İngilizce Dil Öğretimi
Ingiliz Edebiyati Öğretimi
Belagat
Teknoloji Sosyolojisi

808 11 00
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Kübra AKSAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 117
İngiliz Dili Eğitimi
Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
İkinci Dil Edinimi

300 34 90
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sevim İŞGÜVEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 224-B
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci Tükenmişliği

300 34 99
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Ümit Levent DEĞİRMENCİOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 234-D
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
İkinci Dil Edinimi
Kültürlerarası İletişim
Öğretmen Eğitimi

300 37 80
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Onat KÜÇÜK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 318
İngiliz Dili Öğretimi
Y. Dil Öğretiminde Eğitim Psikolojisi
Y. Dil Öğretmeni Eğitimi
Bilgisayar Destekli Y. Dil Öğrenimi

808 11 18
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Ceren ŞENTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 317
İngiliz Dili Eğitimi
Yazılı ve Sözlü Çeviri Eğitimi
Sözlü Çeviribilime Bilişsel Yaklaşımlar
Mizah Çevirisinde Yaratıcılık

808 11 36
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Burcu ÜNYILMAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 318
İngiliz Dili Eğitimi
Çocuk Gelişimi
Kelime öğretimi
Online Dil Öğrenme

808 11 44
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Şenay AKKUŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 117
Öğretmen Eğitimi
Yabancı Dilde Teknoloji Kullanımı
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
İkinci Dil Edinimi

300 38 26
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Elif ATALI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 117
Etkili bilgisayar destekli dil öğretimi
Dil öğretmeni yansıması
Materyal geliştirme
Dil sınıfı iklimi

300 36 83
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sinan ALTAŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 214
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Karşılaştırmalı Edebiyat
Bildungsroman
İngiliz Dili Öğretimi

300 36 98
Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Burak AKYOL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 214
Dinamik Değerlendirme
Yabancı Dilde Teknoloji Kullanımı
İkinci Dil Edinimi
Dile Karşı Tutum

300 38 85
Yabancı Diller Yüksekokulu