Acil Durumlar

Acil Durum Yönetimi

Bu bölümde acil durum hareket planları, güvenlik kaynakları ve resmi standartlara uyum sağlamak için fiziksel kaynakların denetlenmesi de dâhil olmak üzere BTÜ’deki güvenlik koşullarına uygunluk ve yönetmelikler hakkında bilgi verilecektir. Güvenlik kayıtlarının ve resmi yönetmeliklere uygunluğun BTÜ Rektörlük bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği ve Sivil Savunma Kurulu tarafından sağlandığını unutmayınız.

 

Acil Durumlar

Doğal Afetler

Bursa birinci derece sismik bölgede bulunmaktadır ve bu yüksek deprem riski anlamına gelmektedir. Bu nedenle üniversite, bina standartlarını devletin yasal yönetmeliklerinin belirttiği, deprem hasarına karşı korunmak için gerekli seviyede tutar.

Acil Durumlar

Acil durumlarda aşağıdaki numaralar aranmalıdır:

Ambulans 112
Yangın 110
Polis 155
Jandarma 156
Su Kesintisi 185
Elektrik Kesintisi 186
Doğalgaz Kesintisi 187
BTÜ Genel Sekreterlik Ofisi 3003205


Yangına riskine karşı binada 88 yangın söndürücü, 19 yangın alarmı ve 46 yangın hortumu ve kabini bulunmaktadır.

Elektrik kesintisine karşı kampüste kullanıma hazır bir yedek güç jeneratörü bulunmaktadır.

Acil durumlara karşı zemin kat sığınak olarak kullanıma uygundur. Yangın destek ekibi, kurtarma ekibi, ilk yardım ekibi, kontrol merkezi ve karargâh ekibi, güvenlik ve kılavuz ekibi, sosyal hizmet ekibi ve teknik onarım ekibi için gerekli koşullar sağlanmaktadır ve bu ekiplerin üyeleri üniversitenin akademik ve idari kadrosundan seçilmektedir. Ekip üyeleri acil durumlara hazır olmak için eğitim alırlar ve ekipleri desteklemek için gerekli olan materyaller Sivil Savunma Kurulu tarafından tedarik edilir.