Müfredat Politikası

Müfredat Politikası

İngilizce hazırlık sınıfı müfredatı, YDYO’nun vizyon, misyon ve amaçlarını kapsayacak şekilde hazırlanır. Öğretim ve değerlendirmenin yanı sıra, müfredat da YDYO eğitim programlarının temelini oluşturur. YDYO, müfredat belirlenirken CEFR (Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi) ile örtüşen gerçekçi ve uygulanabilir sonuçlar hedefler. YDYO, ihtiyaç analizi, hedeflerin belirlenmesi, materyal tasarımı, öğretim faaliyetleri, ölçme ve değerlendirmeyi içeren bir müfredat tasarım döngüsünü benimser. Döngünün dinamik yapısı, aksiyon planları ve geribildirimler aracılığıyla modifikasyon veya düzenlemelerin yapılmasın olanak tanır.

 

Öğrenme Hedefleri Politikası

İngilizce hazırlık sınıfı müfredatı, öğrencilerini İngilizce akademik çalışmalara hazırlamak için kaliteli bir dil eğitimi vermeyi hedefler. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrencilerin ihtiyaçları, daha sonra eğitim programının geliştirilmesi için kullanılan, yoğun ve sürekli araştırma girişimleri ile belirlenir. Öğrenme hedefleri ve her bir eğitim seviyesine özel çıktılar YDYO’da yapılan ihtiyaç analizinin bulgularına dayalı olarak belirlenir ve ders materyalleri, her seviyenin kendi hedef ve çıktılarına uygun olarak tasarlanır. Her akademik yılın sonunda YDYO yönetimi söz konusu hedef ve çıktılara ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda Koordinatörlerle toplantılar düzenler.

 

Öğretim Politikası

YDYO, esas olarak iletişim odaklı tümleşik beceriler yaklaşımını benimser. Öğrencilerin İngilizce’ye maruz kalmalarını en üst seviyeye çıkarmak için ve YDYO’nun iletişim üzerine yaptığı vurguya uygun olarak, öğretim görevlileri derslerin tamamını İngilizce işler. YDYO öğretim politikası doğrultusunda öğretim görevlilerinin bütün öğretim sürecinde yalnızca İngilizce konuşmaları gerekmektedir.  

YDYO, yabancı dilin yalnızca sınıfta verilen eğitim ile öğrenileceğine inanmaz. Bu nedenle YDYO öğrencileri, bağımsız öğrenme becerilerini geliştirerek yabancı dil öğrenme konusunda da teşvik eder. Bu amaçla YDYO, öğrencilere iki bilgisayar laboratuvarını kullanarak erişebilecekleri çevrimiçi materyaller sağlar. Ayrıca öğrenciler, dil becerilerini geliştirmek için kütüphanedeki okuma kitaplarından faydalanabilirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme Politikası

YDYO, öğrencilere sunduğu derslerin geliştirilmesi ve uygulanması amacına yönelik durmaksızın çalışmaktadır. Dersler, birbirleriyle yakında ilişkili ve karşılıklı gelişime dayalı öğrenme hedefleri, eğitim faaliyetleri ve değerlendirme şeklindeki üç bileşenden oluşmaktadır. Bu nedenle, değerlendirme faaliyetleri, öğrenme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını ve değerlendirme için ilgili içeriğin belirlenmesinde müfredatın uygulanıp uygulanmadığını sınamak amacıyla uygun araçların kullanımıyla tasarlanmaktadır. Değerlendirme sisteminin yeterliliğine verilen büyük önemden dolayı, ayrı bir birim olarak Test Ofis, YDYO’da verilen bütün derslerle ilgili değerlendirme faaliyetlerinin tasarımı, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.