EAQUALS Akreditasyonu

EAQUALS Akreditasyonu

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (BTÜ YDYO), kurulduğu 2010 yılından beri kaliteli bir yabancı dil eğitimi vermeye özen göstermektedir. BTÜ YDYO’nun öğrencilerine verdiği yabancı dil eğitiminin kalitesi, 2021 yılında uluslararası alanda tanınırlığı yüksek, tarafsız ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan “EAQUALS (Yabancı Dil Hizmetlerinde Kalitenin Değerlendirilmesi ve Akreditasyonu)” tarafından 31 Mayıs 2025'e kadar 4 yıl süreyle akredite edilmiştir. Böylece BTÜ Türkiye’de uluslararası arenadaki bu akreditasyonu alan iki devlet üniversitesinden biri olmuştur. EAQUALS tarafından BTÜ YDYO’nun 12 kalite standardının tümünü karşıladığı ve yedi standartta mükemmel düzeyde olduğu belgelenmiştir. 

 

  • BTÜ YDYO EAQUALS Akreditasyon Sertifikasına erişmek için tıklayınız
  • BTÜ YDYO'nun mükemmel olduğu belgelenen 7 kalite standardı ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.
  • BTÜ YDYO'nun EAQUALS web sitesindeki profiline erişmek için tıklayınız. 
  • EAQUALS tarafından akredite edilmiş diğer uluslararası kuruluşların listesine erişmek için tıklayınız.
  • Yabancı Dil Eğitimi Veren Kuruluşlara Yönelik EAQUALS Akreditasyon Garanti Belgesi için tıklayınız.
  • Öğrencilere Yönelik EAQUALS Akreditasyon Garanti Belgesi için tıklayınız


BTÜ YDYO’nun uluslararası alandaki bu başarısı tesadüf değildir. BTÜ YDYO, 2015 yılında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel medya işbirliğiyle düzenlenen "Eğitime Yön Verenler” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca BTÜ YDYO’daki yabancı dil eğitiminin kalitesi, 2016 yılından 2019 yılına kadar uluslararası geçerliliği olan “Pearson Assured” adlı bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edilmiştir.

Mükemmeliyete büyük önem veren BTÜ’de, verdiği nitelikli eğitimin altını çizmek isteyen YDYO, Nisan 2021’de Avrupa’nın yüksek prestijli kalite ve akreditasyon kuruluşu olan EAQUALS tarafından hem çevrimiçi (online) hem de yüz yüze olarak gerçekleştirilen detaylı bir inceleme ve denetime tabi tutulmuştur. Söz konusu denetimler sırasında, EAQUALS adına incelemelerde bulunan Sayın Saadet ROACH, BTÜ YDYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mustafa SARIOĞLU ve YDYO Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Miranda ÇOLAK ile birlikte BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan KURT’u ziyaret etmiştir. Bu görüşme esnasında, yabancı dil eğitiminde kalitenin öneminden bahsedilmiş, pandemi koşullarına rağmen BTÜ'nün değişimlere iyi bir şekilde adapte olmasının ve öğrencilerine elverişli ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlamadaki başarısının altı çizilmiştir. EAQUALS tarafından gerçekleştirilen bu inceleme ve denetimler sonunda, BTÜ YDYO 4 yıl süre ile akredite olmaya hak kazanmıştır.

Bu başarılardan aldığı gurur ve mutluluk ile BTÜ YDYO; alanında uzman Türk ve yabancı akademisyen kadrosu, teknolojik imkânlarla donatılmış 14-20 kişilik sınıfları, öğrencilerin ve iş sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz eden öğretim sistemi ile öğrencilerinin öğrenmekte oldukları dili daha etkin bir şekilde kullanabilmelerine imkân sağlayan uluslararası standartlarda bir yabancı dil eğitimi vermeye daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.