Geribildirim & Şikayet Politikası

Geribildirim Politikası

YDYO öğrencilerden ve akademik personelinden aldığı geribildirimlerin değerlendirilmesi aracılığıyla eğitim programını geliştirmek için çok sıkı çalışır. Eğitim programlarının güçlü ve zayıf yanlarını ölçmek için YDYO’da düzenli geribildirim değerlendirmeleri yapılır. 

Öğrencilerin Öğretim Görevlileri ile ilgili Geribildirimleri

Her çeyrek sonunda öğrenciler, öğretim görevlilerinin performansına yönelik isimsiz geribildirimde bulunurlar. Öğrenciler, final notlarını öğrenmeden önce otomasyon sistemi üzerinden geribildirim formunu (Ek 2) doldururlar. Böylece öğrenciler, final notlarının etkisinde kalmadan tarafsız değerlendirme yapabilirler. Bu formlar toplandıktan sonra, Müdür Yardımcıları tarafından değerlendirilip öğretim görevlileri ile paylaşılır. Düşük not alan Öğretim Görevlileri, bir önceki akademik çeyrek ile ilgili konuşmak ve geribildirim formlarına yansımış olabilecek konuları konuşmak amacıyla Müdür Yardımcıları ile konuşur ve gerekli görülürse gelişim stratejileri belirlenir. Öğretim Görevlisi performans değerlendirmesinin yanı sıra, öğrencilerden ders içeriği, ölçme ve materyal değerlendirmesi yapmaları da istenir.  Bu bilgi Müdür Yardımcıları tarafında değerlendirilir ve ilgili birim ve koordinatörlerle paylaşır. Böylece dersin geliştirilmesi için gerekli değişiklilerin uygulanması için harekete geçilir.

Akademik Birimler ve YDYO Yönetimine Yönelik Öğretim Görevlisi Değerlendirmesi

Öğretim Görevlileri YDYO Yönetimi, Akademik Birimler ve Koordinatörlere yönelik yapıcı geribildirimlerde bulunmak konusunda teşvik edilir. Bunun için de Öğretim Görevlisi Koordinatör/Birim Geribildirim Formu (Ek 3) ve Öğretim Görevlisi YDYO Yönetim Geribildirim Formunu doldurur.  Geribildirimler isimsiz olarak toplanır ve öğretim görevlilerinin içerik, ölçme ve materyal ile ilgili gelişime yönelik tavsiyeler vermelerini sağlar. Formları doldurmaları için öğretim görevlilerine bir bağlantı gönderilir ve bu bağlantı üzerinden çevrimiçi olarak formlar doldurulur.  Sonuçlar çevrimiçi toplanır ve ilgili taraflarla paylaşılır.

Yukarıda belirtilen resmi geribildirim ve değerlendirme alanlarına ek olarak, öğretim görevlileri, sınıf içindeki deneyimlerine dayalı olarak ders materyallerinin ve ölçme araçlarının kullanımı gibi alanlarda akademik yıl boyunca Koordinatörlere geribildirimde bulunmaya teşvik edilir. Koordinatörler, belirli bir dersle ilgili sorunlara yönelik kendi takım üyelerinden ya da diğer öğretim görevlilerinden geribildirim isteyebilirler.

 

Şikayet Politikası

YDYO öğrenciler ve personel ile olan ilişkilerde tarafsızlığı korumak için çabalar. Öğretim görevlileri gerekli gördüklerinden YDYO yönetimine yazılı şikâyet, dilekçe veya diğer bildiri formlarını iletebilirler. Ayrıca YDYO, Geribildirim ve Şikâyet Kutuları ile personelin herhangi bir konuda isimsiz geribildirimde bulunma fırsatını sunar.

Aynı şekilde, öğrenciler de haksızlık olduğunu düşündükleri herhangi bir konuda yazılı şikayet, dilekçe ve diğer yazılı bildirim şekilleriyle YDYO Yönetimine başvurabilir. Dilekçe örneklerine öğrenci işleri web sitesinden ya da YDYO Öğrenci İşleri Biriminden ulaşılabilir.

 

Ayrıca öğrencilerimiz aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak dilek, istek, öneri ve şikayetlerini BTÜ YDYO yönetimi ve öğretim görevlileri ile paylaşabilirler.

1. Akademik Danışmanlık
Öğrencilerimiz eğitimleri süresince derslerine giren öğretim görevlilerine akademik konular ile ilgili danışabilirler. Ayrıca sınav ve ödev notları, devam durumu vb. otomasyon sistemi ile ilgili konularda çeyrek dönem başında belirlenen danışmanları ile iletişim kurabilirler.
2. Müdür Yardımcıları ile İletişim
Yüksekokulumuzda görev yapan iki müdür yardımcımızdan bir tanesi doğrudan öğrenci iş ve işlemlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Öğrencilerimiz, diledikleri zaman müdür yardımcılarımız ile doğrudan randevu talep ederek yüz yüze veya telefon ve e-posta aracılığıyla uzaktan görüşebilirler.
3. Öğretim Görevlileri ile İletişim
Öğrencilerimiz öğretim görevlilerimiz ile de doğrudan randevu talep ederek yüz yüze veya telefon veya e-postaları aracılığıyla uzaktan görüşerek dilek, istek, öneri ve şikâyetlerini iletebilirler.
4. BTÜ YDYO Öğrenci İşleri Birimi
Yüksekokulumuzun bulunduğu binanın 2. katında 217-C nolu ofiste hizmet veren Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi ile şahsen iletişime geçebilirler.
5. Telefon
0 224 300 34 51 numaralı telefonu mesai gün ve saatleri içerisinde arayarak Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Birimi ile iletişim kurabilirler.
6. E-posta
Duygu, düşünce, istek, öneri ve geribildirimlerini ogrenci.ydyo@btu.edu.tr e-posta adresi vasıtasıyla bize ulaştırabilirler.
7. Dilek Kutuları
Yüksekokulumuzun bulunduğu binanın 2. ve 3. katındaki koridorlarda bulunan dilek kutularımıza isimlerini yazarak veya yazmadan dilek, öneri ve şikâyetlerinizi belirten yazılarını atabilirler.
8. Öğrenci Temsilcileri Toplantısı
Her akademik dönem, öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcımız başkanlığında, her bir sınıfımızdan seçilen öğrenci temsilcilerimiz ile toplantı gerçekleştirilmektedir. Yılda iki kez düzenlenen bu toplantılarda öğrenci temsilcilerimiz; Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliği, teknolojik altyapı ve imkânlarımız, öğrenci hizmetlerimizin kalitesi vb. birçok konuda duygu, düşünce, dilek, öneri ve şikâyetlerini yönetimimizle paylaşarak Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaktadırlar.
9. Öğrenci Geribildirim Anketleri
Her çeyrek dönem sonunda, öğrencilerimizden final sınavı notlarını öğrenmeden önce şu 4 konuda geribildirimde bulunmaları için anket doldurmaları istenmektedir: derslerine giren öğretim görevlilerinin performansı, ders içerikleri, ders materyalleri ve ölçme-değerlendirme yöntemleri. Anket sonuçları, Yüksekokul yönetimince analiz edilmekte, değerlendirilmekte ve gerekli eylem planları hazırlanarak uygulamaya konmaktadır.