Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz, öğrencilerimize lisans öğrenimleri sürecinde ihtiyaç duyacakları İngilizce bilgi ve becerileri kazandırmak ve onların akademik, sosyal ve iş yaşamlarında etkili, üretken, katılımcı ve başarılı birer birey olmalarına yardım etmektir. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dilde etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini güçlendirerek bölüm derslerinde başarılı olmalarını sağlamak, kazandıkları bilgi ve becerileri etkili bir biçimde kullanmaları için gerekli altyapıyı hazırlamak ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesi olma misyonuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

 

Vizyonumuz

Belirlenen misyon ışığında, Üniversitemizin, öncelikle Türkiye’de, sonra uluslararası üniversiteler arasında seçkin bir konuma ulaşması için öğrencilerin yabancı dil engelini ortadan kaldırmak ve mezunların ulusal ve uluslararası arenada en yüksek düzeyde yabancı dil bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel çalışmalar, ortaklıklar ve etkinliklerde aktif olarak yer almalarını sağlamak ve bu anlamda mükemmeli yakalamaya çalışmaktır.

 

Hedeflerimiz

BTÜ YDYO olarak öğrencilerimize yüksek kaliteli bir eğitim sağlamak için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Başlıca hedeflerimiz şunlardır:

  • öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirip akademik çalışmalarına bölümlerinde İngilizce devam etmelerini sağlamak,
  • güvenli ve donanımlı bir ortamda yabancı dil eğitimi vermek,
  • akademik müfredatımız ile öğrencilerin çoklu kültür perspektifi edinmelerine yardımcı olmak,
  • öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek,
  • öğrencileri inisiyatif alarak öğrenme süreçlerine dahil etmek
  • öğretme ve öğrenme kalitesini öğrencilerin yararları doğrultusunda geliştirmek.