Muafiyet ve Seviye Belirleme

Muafiyet ve Seviye Belirleme


İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programı öğrencileri için İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olabilmek için;


a. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavı Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavından (BTÜYDS)* en az 70 puan almak; veya
b. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) veya YÖKDİL’den az 80 puan almak; veya
c. Üniversitemiz Senatosu tarafından YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 80 puan karşılığı bir puan almak gerekmektedir. Güncel eşdeğerlik tablosu için ÖSYM’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans programı öğrencileri için İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olabilmek için;


a. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavı Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavından (BTÜYDS)* en az 70 puan almak; veya
b. YDYO Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir.
c. Üniversitemiz Senatosu tarafından YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 65 puan karşılığı bir puan almak gerekmektedir. Güncel eşdeğerlik tablosu için ÖSYM’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
* İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programı öğrencilerine ve diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans programı öğrencilerine farklı seviyelerde BTÜYDS uygulanır.
Eğitiminize başlamadan önce İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olup olmayacağınızı belirleyecek olan BTÜYDS’ye (İngilizce Yeterlik Sınavı) girmeniz gerekmektedir. Bu sınav sonucunda muafiyet koşullarını yerine getiremeyen ve İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimine devam edecek olan öğrencilerin, ayrıca Seviye Tespit Sınavına (STS) girmesi gerekmektedir.
Eğitiminize başlamadan önce İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olup olmayacağınızı belirleyecek olan BTÜYDS’ye (İngilizce Yeterlik Sınavı) girmeniz gerekmektedir. Bu sınav sonucunda muafiyet koşullarını yerine getiremeyen ve İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimine devam edecek olan öğrencilerin, ayrıca Seviye Tespit Sınavına (STS) girmesi gerekmektedir.
BTÜYDS, adayların İngilizce yeterliğini belirlemek amacıyla hazırlanmış iki aşamalı ve üç oturumlu bir sınavdır. Sınavda ölçülen dil becerisi bölümlerinin, iki aşamalı sınavın tamamı içerisindeki ağırlık oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Birinci aşamada Dil bilgisi, Okuma ve Kelime Bilgisi bir arada olarak 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Adayların ikinci aşamaya geçebilmeleri için birinci aşamada 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Birinci aşama sonucunda 50 ve üzeri puan alamayan adaylar sınavın ikinci aşamasına alınmazlar.

BTÜYDS hakkında daha fazla bilgi almak ve örnek sorulara ulaşmak için web sayfamızda bulunan BTÜYDS rehberi sayfasına gidebilirsiniz.
BTÜYDS sınavı bir yıl sürecek İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olup olmayacağınızı belirleyen bir sınavdır. İngilizce bilgi ve becerilerinizin yeterli düzeyde olduğunu düşünseniz bile bu sınava girmek önemlidir, çünkü İngilizce seviyeniz yeterli düzeyde ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olarak bölümünüze devam etme şansı yakalarsınız; yeterli değilse de, yılda dört kez yapılan bu sınava daha sonra yeniden girme olasılığınız olduğu için tecrübe kazanmış olursunuz.
BTÜYDS ilki güz yarıyılı başında, ikincisi bahar yarıyılı başında, üçüncüsü bahar yarıyılı sonunda ve sonuncusu yine bahar yarıyılı sonunda daha ileri bir tarihte olmak üzere yılda dört kez yapılmaktadır. Sınav tarihleri web sayfasında yayınlanan yıllık akademik takvimde mevcuttur.
BTÜYDS sonuçları BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun web sayfasında ilan edilmektedir. Sınav Sonuç açıklama sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
BTÜYDS’de başarılı olan öğrencilerin sonuçları okudukları bölüme gönderilir. Öğrenciler kendi bölümlerinde eğitimlerine başlayabilirler.
Öğrencinin okuduğu bölüm zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı gerektiren bir bölüm ise, öğrenci Seviye Tespit Sınavına girerek İngilizce Hazırlık Sınıfı'na katılmalı ve başarı ile tamamlamalıdır.
STS bir başarı sınavı değildir. Sınavın temel amacı İngilizce Hazırlık Sınıfı'nda eğitim alacak öğrencilerin mevcut İngilizce seviyelerini en doğru şekilde belirlemektir. Sınav en fazla iki oturumda ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirilir. İlk oturumda dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama bölümlerini içeren çoktan seçmeli bir sınav uygulanır. İlk oturum sonunda belirlenen barajın üzerinde doğru yanıta sahip olan öğrenciler bir sonraki gün sınavın ikinci oturumuna girerler. İkinci oturum konuşma sınavından oluşmaktadır. Öğrencilerin bir sonraki oturuma katılıp katılmayacağı, BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yer alan "Haberler & Duyurular" bölümünde ilan edilen listelerden takip edilebilir. Bu sınav sonucuna göre, öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.
STS sınavına girilmediği takdirde öğrenci en düşük seviyeden eğitime başlamaktadır. Mevcut İngilizce düzeyi başlangıç seviyesinde olmayan bir öğrencinin en düşük seviyede öğrenim görecek bir sınıfta eğitim alması hem mevcut sınıf içerisindeki eğitim dinamiklerini olumsuz etkilemekte hem de söz konusu öğrenci için önemli bir zaman kaybı oluşturmaktadır.
STS Güz Yarıyılı başında BTÜYDS sınavını takip eden günler içinde senede bir kez yapılmaktadır.
Hangi gruplar ile hangi dersliklerde eğitim alacağınızı gösteren listeler BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilmektedir. Bu listeler STS sınavının sonuçlarına uygun olarak düzenlenmektedir.