Güvenlik ve Sivil Savunma

Güvenlik Kuşullarına Uyum ve Sivil Savunma

Güvenlik Koşullarına Uyum Yönetmeliği, öğrencilerin ve çalışanların BTÜ içerisindeki güvenlik ve korumalarını sağlamak için her yıl bir Sivil Savunma Planı hazırlayan rektörlük ofisinin sorumluluğundadır. Güvenlik kaynakları, acil durum hareket planları ve resmi güvenlik yönetmenliklerine uygunluk gibi kayıtlar da dâhil olmak üzere YDYO’yla ilgili olan güvenlik koşullarına uygunluk yönetmeliği Rektörlük raporunun sorumluluğu altındadır. Rektörlük bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği ve Sivil Savunma Kurulu güvenliğe uygunluk yönetmeliğinin resmi standartlarına uygunluğunu sağlar.

BTÜ veya YDYO’daki güvenlik yönetmeliğiyle ilgili belirli konular için öğretim görevlileri gerektiğinde Sivil Savunma Amirliği ve Sivil Savunma Kurulu ile iletişime geçecek olan YDYO yönetimine başvurmalıdır.

Bursa Teknik Üniversitesi Sivil Savunma Planı için tıklayınız.