İngilizce Hazırlık Sınıfı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) İngilizce Hazırlık Sınıfı

BTÜ İngilizce Öğretim Sistemi

Yabancı dil öğretim sistemimiz profesyonel uzmanlar tarafından öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli amaç ve hedefleri karşılayabilmek için hazırlanmıştır. Öğretim programımızda, iletişimsel yaklaşımı temel alan bütünleştirilmiş bir yöntem kullanılmaktadır ve programımızın odak noktası yabancı dilde yeterlilik ve performanstır. Performans değerlendirmesi, BTÜ yabancı dil öğretim sistemi için son derece önemlidir. YDYO hazırlık programı, öğrencilerimize ana dili İngilizce olan öğretim görevlilerinden eğitim görme fırsatı verdiği gibi onlara farklı ve motive edici bir deneyim yaşatmaktadır.

 

İhtiyaç Odaklı Eğitim

Son yıllarda yabancı dil konuşmak bir ayrıcalık değil, zorunluluktur. Hızla değişen akademi ve iş dünyasında, evrensel dil  becerileri ile donatılmış, yetenekli mühendisler yetiştirmek eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır. BTÜ YDYO olarak, öğrencilerimizi hedefe yönelik ders içeriğiyle hazırlamaktayız. Yüksekokulumuz bu düşünceyle, yalnızca Genel İngilizce’ye değil, öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürdükleri fakültenin ve çalışacakları iş çevrelerinin ihtiyaçlarına yönelik İngilizce ders içeriklerine de odaklanmaktadır.

 

BTÜ YDYO Eğitim Prensipleri

  • Her akademik yıl başında öğrencilerimizi İngiliz dili ve kültürü, İngilizce’nin dünya dilleri arasındaki önemi vb. konular hakkında bilinçlendirmek için çeşitli oryantasyon etkinlikleri düzenleme
  • Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçlara yönelik rehberlik hizmeti sunma
  • Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına ve kişisel hedeflerine uygun eğitim materyalleri hazırlama
  • Yabancı dil öğretiminde akademik ve günlük İngilizceyi bütünleştirme
  • Yabancı dilde diyalog ve iletişimin önemini vurgulama
  • Öğrencilerimizin kendilerini daha etkin ifade edebilmeleri için edebiyat ve tiyatroyu müfredata entegre etme
  • Öğrencilerimizi İngilizce düşünmeye ve konuşmaya teşvik etme
  • Öğrencilerimiz için uygun öğrenme ortamları oluşturma
  • Sınıf içi grup aktivitelerine önem vererek öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunma

 

Öğretim Materyalleri

BTÜ İngilizce hazırlık sınıfında kullanılan materyaller dilsel ve sosyal gereksinimler doğrultusunda ilgi ve motivasyonu güdüleyici şekilde seçilmekte ve hazırlanmaktadır. Yabancı dil eğitiminde daha çok Macmillan Education, Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Pearson gibi çeşitli prestijli yayınevleri tarafından hazırlanmış öğretim materyalleri kullanılmaktadır. Yüksekokulumuz, öğrencilerimize tüm yabancı dil becerilerinin entegre bir şekilde öğretildiği iletişim odaklı ders materyallerinin seçilmesine, geliştirilmesine ve kullanılmasına önem vermektedir. Bu şekilde derslerimiz öğrencilerimizin yabancı dili akıcı bir şekilde konuşmalarını sağlamakta, dilbilgisel kazanımlarını güçlendirmekte ve kelime dağarcıklarını geliştirmektedir. Derslerimiz öğrencilerimize ölçülebilir gelişimle birlikte, hissedilebilir başarı duygusunu birlikte sunmaktadır. Materyaller sözel pratik, süreli aktiviteler, performans ölçümü gibi hedeflerle bireysel motivasyonu inşa etmekte ve öğrencilerimizi motive etmektedir. Özetlemek gerekirse, BTÜ YDYO'da farklı dil seviyelerine göre yapılandırılmış bir yabancı dil eğitim müfredatı uygulanmaktadır.

 

Neden Yabancı Eğitmenler?

BTÜ’nün vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü çalışmaların ulusal ve uluslararası odak noktası haline gelmektir. İngilizcenin bir dünya dili haline gelmesi ve BTÜ'nün, İngilizcenin ağırlıklı olarak kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve araştırmaların artmasını hedeflemesi nedeniyle, İngilizce öğrenmek BTÜ öğrencilerinin ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini zenginleştirmelerini olanaklı kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır.

Bu vizyona uygun olarak, üniversitemizin istihdam sağladığı yabancı öğretim görevlileri öğrencilerimizin yeterliliğini sağlamada önemli fırsatlar sunmaktadır. Büyük bir deneyim ve motive edici faktör olduğuna inanıdığımız bu sistem öğrencilerimize anadili İngilizce olan yabancı öğretim görevlileri ile çalışma imkanı sunmaktadır.  Evrensel bir üniversite olma hedefi ve vizyonuna uygun olarak, Avrupa ve Amerika üniversiteleri ile ilişkilerimiz devam etmektedir. Bu tür girişimlerimiz sonucunda, öğrencilerimiz yurt dışında eğitim alma imkanına kavuşmaktadırlar.

 

Konuşturan Sınıflar

Pratik yapmak dil öğreniminin temel taşıdır. Bu nedenle, öğrencilere öğrenen merkezli bir eğitim ortamı sunmak oldukça önemlidir. BTÜ YDYO, ikili etkinlikler, grup çalışmaları, sözlü ve yazılı sunumlarla desteklenen interaktif dil öğrenme süreciyle özerk öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.