Personel Disiplin İşlemleri

Personel Disiplin İşlemleri

YDYO’da hem Türk hem de yabancı öğretim görevlileri görev yapmaktadır ve her ikisinin işe alım süreçleri ve disiplin prosedürleri birçok açıdan farklıdır. Disiplin konularında YDYO Türk hukukunda yer alan düzenlemelere bağlıdır. YDYO çalışanlarının suça karışma iddiaları, yasaları ihlal etmesi ya da iş yükümlülüklerini yerine getirmemesine içeren benzer durumlarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

Ön Soruşturma

En az üç üyeden oluşan bir komisyon tarafından bir hazırlık soruşturması yürütülür. Soruşturmayı yapan komisyon üyeleri soruşturulan kişiden daha yüksek bir unvana sahip olmalıdır. Komisyon konuyla ilgili bir nihai soruşturma yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Soruşturma

Komisyon, hazırlık soruşturmasında yasaların veya iş prosedürlerinin ihlal edildiği yönünde bir karar alırsa, bir soruşturma süreci başlar.

Karar

Gerekli görülürse komite uyarı, kınama, idari ceza veya işten çıkarma da dahil olmak üzere uygun görülen bir disiplin cezasının verilmesine karar verebilir.