Öğrenci Disiplin İşlemleri

Öğrenci Disiplin İşlemleri

T.C. Anayasası, YÖK Kanunu ve YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak, BTÜ öğrencilerinin dil, din, mezhep, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, kimlik, sınıf ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın tüm bireylerin haklarına saygı göstermesi, eşit davranması ve bireylerin öğrenme veya çalışma özgürlüğünü kısıtlayıcı davranışlardan uzak durmaları beklenmektedir.

BTÜ yönetmeliklerini ve/veya Yüksek Öğrenim Kanunu yönetmeliklerini ihlal etmeleri halinde öğrenciler disiplin cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Disiplin cezalarına, kurul başkanının talebi üzerine toplanan Disiplin Komitesi tarafından karar verilir. İntihal ve kopya gibi suçlara disiplin cezası uygulanır ve bu cezalar uyarı, bir hafta ve iki dönem arasında değişen süreyle uzaklaştırma ve üniversite ile ilişiğin kesilmesini kapsar.

Öğrencilerle disiplin sorunları yaşayan öğretim görevlileri, disiplin süreçlerinin yürütülmesi konusunda vakit kaybetmeden Müdür Yardımcılarıyla iletişime geçmelidir. 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.