İngilizce Hazırlık Sınıfı Müfredatı

İngilizce Hazırlık Sınıfı Müfredatı

Bursa Teknik Üniversitesi’nde %30 veya %100 İngilizce gerektiren bölümlerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet sınavında (BTÜYDS) başarısız olmaları veya TOEFL, YDS veya YÖKDİL’den denk puanı alamamaları halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süren İngilizce Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bölümleri tarafından isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi alma hakkı bulunan öğrenciler de diledikleri takdirde bir sene Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce eğitimi alabilirler.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Müfredatı Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) kriterlerine dayalı olarak ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tasarlanır. Müfredatın yeterliliği ve etkinliğine verilen önem, okulumuz misyon ve vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitiminin etkinliğini arttırmak için modüler bir eğitim programı uygulamaktadır. Bu bağlamda, her biri 8 haftadan oluşan 4 çeyreğin sonunda öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı’nı tamamlar. Belirtilen 4 çeyrek boyunca ilk 7 hafta derslere ayrılırken, son hafta içerisinde değerlendirme çalışmaları ve bir sonraki çeyreğin hazırlıkları yapılır.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle online destekli yüz yüze öğrenme modeli uygulanmakta olup İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi 4 farklı seviye eğitimini içermektedir. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık gibi bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olan lisans programları için hazırlık sınıfı seviyeleri B1+, B2, B2+ ve C1 şeklinde haftalık toplam 23 saat yüz yüze ders olarak, ve diğer zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfının olduğu lisans proragmaları için hazırlık sınıfı seviyeleri A2, B1, B1+ ve B2 (Akademik Beceriler) şeklinde haftalık toplam 23 saat yüz yüze ders olarak düzenlenmektedir. Farklı modül türleri, düzenli uygulanan ve tüm dil becerilerini ölçen sınavlar aracılığıyla saptanan öğrenci ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Bu nedenle, zorluk yaşayan öğrencilere, ilgili seviyede geride kaldıkları becerileri geliştirmeleri için destekleyici modüller sunulur.

 

BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Müfredatı*

  • A2 Seviyesi Ders Tanıtımı & Müfredatı için lütfen tıklayınız.
  • B1 Seviyesi Ders Tanıtımı & Müfredatı için lütfen tıklayınız.
  • B1+ Seviyesi Ders Tanıtımı & Müfredatı için lütfen tıklayınız.
  • B2 (Akademik Beceriler) Seviyesi Ders Tanıtımı & Müfredatı için lütfen tıklayınız.
  • B2+ Seviyesi Ders Tanıtımı & Müfredatı için lütfen tıklayınız.
  • C1 Seviyesi Ders Tanıtımı & Müfredatı için lütfen tıklayınız.