Kalite Güvencesi

Kalite Güvence Politikası

YDYO eğitim programlarının kalitesini sürdürmek için faaliyet planları uygular. Bir sorunla karşılaşıldığında ilgili konu ile ilgili araştırma yapılır ve veri toplanır ve toplanan veri sorunun çözümü için analiz edilir. Yapılan değişiklik ve düzeltmelerin uygulandığını kontrol etmek amacıyla düzenli değerlendirmeler yapılır. (Eileen Ferrance Themes in Educatıon: Action Research, Brown University, 2000, s.9-16.)

YDYO faaliyet planlarını müfredat tasarımı, ölçme, personel eğitimi ve şikâyet süreçlerine uygun oluşturur. İHP kalite standartları açısından YDYO öğretmen değerlendirmesi ve geribildirim sürecine üç kollu bir yaklaşım benimser. Bunlar, anketler, sınıf gözlemleri ve anonim geribildirimlerdir. Geribildirimler toplanıp veriler analiz edildikten sonra YDYO eğitim programların sürekli gelişimi için YDYO yönetimi tarafından faaliyet planları oluşturulup uygulanır. YDYO kalite döngüsü şöyledir:

YDYO kalite güvencesi standartları ışığında eğitim kadrosunun performansını değerlendirmek amacıyla öğrencilerden her çeyrek sonrası derslerine giren öğretim görevlilerinin performansını değerlendiren anketleri doldurmalarını ister. Anketler, çevrimiçi ortamda, her çeyrek sonunda final notlarının ilan edildiği sayfaya ulaşmadan önce öğrencilere sunulur. Öğretim görevlisinin performansı ve ders materyallerini değerlendiren iki bölümden oluşan anketlerin amacı hem eğitim kadrosunun performansını geliştirmek hem de öğrencilerin eğitim sistemi ile ilgili düşüncelerini almaktır. Sonuçlar, YDYO’nun kalite döngüsüne katkıda bulunur.

Geribildirimlere ek olarak YDYO yönetimi zaman zaman derslere gözlemci olarak katılır. Bu gözlemler planlı veya anlık olarak gerçekleştirilebilir. Ders gözlemleri, performans değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte mesleki gelişim sürecinin de içkin bir elemanıdır. Bu amaçla, yönetim öğretmenlerden ders notlarını Sürekli Mesleki Gelişim birimi ile paylaşmalarını isteyebilir. Böylece akademik kadronun ihtiyaçları doğrultusunda atölyeler ve seminerler düzenlenebilir. Bu şekilde öğretmen gözlemleri kalite döngüsüne entegre edilir.

Ayrıca, YDYO binasının çeşitli noktalarında Dilek ve Şikâyet kutuları bulunur. Hem öğrenciler hem de isimsiz olarak yorum, şikâyet ve tavsiyelerini iletebilirler. YDYO yönetimi geribildirimleri haftalık olarak kontrol eder ve geribildirime yanıt verilmesi için gerekli adımları atar.