Fırsat Eşitliği İlkesi

Fırsat Eşitliği İlkesi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ); T.C. Anayasası, YÖK Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği ilkesine bağlı bir devlet üniversitesidir. Tüm öğrenci ve personeline eğitim ve istihdam politikaları ile ilgili eşit fırsatlar sunmakta ve dil, din, mezhep, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, kimlik, sınıf ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın tüm bireylerin haklarına saygı göstermektedir. Ayrıca öğrenci ve personeline herkesin eşit ve adil muamele gördüğü bir öğrenme ve çalışma ortamı sunmak için gerekli her türlü tedbiri almaktadır.