Akreditasyon Geçmişimiz

Akreditasyon Geçmişimiz

Günümüzde, eğitim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması ve kalite politikalarının ileriye taşınması önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Eğitime adil erişim hakkı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik programlara yerleştirilmelerinden; şeffaf ve güvenilir idari düzenlemeler ile gelişmiş ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine kadar birçok alan, eğitim kurumlarında kalite güvencesi sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, eğitim programları ve modellerinin; uluslararası, tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından kalite denetimine tabi tutularak akredite edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Akreditasyon, eğitim kurumları tarafından yürütülen çalışmaların kalitesini ortaya koyarken, diğer kurumların gözünde de, bu programların geçerliliğini artırmaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından çok kaliteli bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. BTÜ YDYO’nun verdiği yabancı dil eğitiminin kalitesi, 2016 yılından 2019 yılına kadar uluslararası geçerliliği olan “Pearson Assured” adlı bir kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Dolayısıyla, Yüksekokulumuzun İngilizce Hazırlık Programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, bahsi geçen 4 yıl boyunca, kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir dünya çapında geçerli bir dil sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

Bununla birlikte Yüksekokulumuz, 2021 yılında uluslararası alanda tanınırlığı daha yüksek, tarafsız ve bağımsız başka bir akreditasyon kuruluşu olan “EAQUALS” tarafından 31 Mayıs 2025'e kadar 4 yıl süreyle akredite edilmiştir. Böylece BTÜ Türkiye’de uluslararası arenadaki bu akreditasyonu alan iki devlet üniversitesinden biri olmuştur. EAQUALS tarafından BTÜ YDYO’nun 12 kalite standardının tümünü karşıladığı ve yedi standartta mükemmel düzeyde olduğu belgelenmiştir.